Tournaments

Name Game Type Participants Created On Progress Organizer
Waku Waku 7 - Anniversary Tourney DE 8 05-24-20
jigglypurin
"Esto no es VSAV" Primera Edición DE 6 12-23-19
2fOH_Selkie
F2019: Waku Waku 7 DE 13 09-25-19
UWFGC
Waku Waku 7 DE 7 08-02-19
RetroFighters
Waku Waku 7 DE 4 05-20-19
Tournament_Fighters
The Thunderia Clash 55: Waku Waku 7 (Fightcade) DE 11 01-28-19
torao
15° Torneio Arena Fight 2018 - Waku Waku 7 DE 8 11-16-18
Uchiha_Jam
Waku Waku 7 #FreePlayTNF Richardson 2v2 DE 15 06-12-18
Kumachine
Challonge premier badge
Cuties Circit #3 RR 3 05-27-18
Bleet
Waku Waku 7 | 2018/04/05 DE 17 04-06-18
RetroFighters